Schade – Motor Service Alkmaar

Schade

Motor Service Alkmaar de motorzaak van Alkmaar werkwijze bij schade:

Heeft u schade dan kunt u de motor bij ons langs brengen. Wij plannen de motor dan in voor een schade taxatie. Dit is een rapport waar alle beschadigde onderdelen opstaan. Ook zetten wij de arbeidsuren en eventuele kapotte kleding erbij omdat dit ook valt onder schade. Zo heeft u een officieel document dat u nodig heeft, bijvoorbeeld als er een andere partij bij betrokken is (tegenpartij bij een ongeluk).

Is deze andere partij aansprakelijk voor de schade, dan wil de verzekering van deze partij langskomen voor een expertise. Zij sturen dan een expert langs die bekijkt of de opgegeven schade klopt. Het is dan ook makkelijk als de motor een paar dagen  kan blijven staan. Zo hebben wij genoeg tijd om de motor te taxeren en kan u de verzekering op de hoogte stellen zodat deze een expert sturen. Om kleding op te geven als schade zijn er wel aankoopbewijzen nodig, het liefst een kassabon. De kleding moet aanwezig zijn als de expert langskomt.
Als de verzekeraar akkoord is gegaan met de taxatie dan gaan wij de onderdelen bestellen en uw motor repareren.

Taxatiekosten:

Wij rekenen € 85,- voor taxatie van uw motor. Laat u de motor door ons repareren, dan vervallen deze kosten.